Địa chỉ liên hệ: 72 Nguyễn Công Trứ, Quận 1
Liên hệ: 0933.101.363 (Phòng kinh doanh Lan Rừng)